II KONFERENCJA EDUKACYJNA CZASOPISMA ONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w II Konferencji Edukacyjnej czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej pod tytułem "Diagnostyka i terapia nowotworów złośliwych ­ perspektywy 2007" , która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2007 roku w Warszawie.

Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w najczęściej występujących nowotworach złośliwych.

Wykłady prezentowane przez znanych ekspertów z dziedziny onkologii i hematologii, a także autorytety z innych gałęzi medycyny stworzą z pewnością wiele okazji do wymiany poglądów i przyczynią się do dalszego wzbogacenia wiedzy, niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej.

Liczę na Państwa aktywny udział w Konferencji.

Prof. dr hab. med.
Maciej Krzakowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Krajowy Konsultant ds. Onkologii Klinicznej


Copyright © 2007 VM Group